Privacy policy

Supervoordeliger.nl gaat zorgvuldig om met jouw geregistreerde gegevens, zoals je e-mailadres. Jouw contactgegevens of andere data verkopen we niet aan derden en we geven ook niets uit handen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je allerlei spam ontvangt doordat je jezelf hebt ingeschreven bij ons. De enige reden waarom je jezelf moet registeren is omdat je dan de kortingsnieuwsbrief van Supervoordeliger.nl in je mailbox krijgt met de meest actuele kortingen. Voor de administratie en verwerking van jouw gegevens houden wij ons helemaal aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wil je jezelf uitschrijven voor onze nieuwsbrief, klik dan onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’. Mocht dit om technische redenen niet lukken, dan kun je een e-mail sturen met als onderwerp: “Uitschrijven nieuwsbrief” naar info@supervoordeliger.nl. Binnen 24 uur zullen wij dan je gegevens uit onze database verwijderen.

Omdat we graag willen weten hoeveel bezoekers er bijvoorbeeld op onze site komen en hoelang ze blijven, meten we diverse statistieken op Supervoordeliger.nl. De cijfers die we meten en evalueren hebben betrekking op bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina’s en gemiddelde duur van het bezoek. Deze gegevens zijn anoniem, dus we kunnen ze niet herleiden tot jouw persoonsgegevens.

Andere niet-persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen zijn de browser die je gebruikt, het besturingssysteem, domeinnamen van websites die je hiervoor bezocht hebt en je IP-adres. Ook deze anonieme informatie gebruiken we alleen voor onszelf en wordt niet verkocht aan derden. Wanneer we klachten krijgen over vermeend onwettelijk gedrag, kunnen wij het IP-adres doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties. Dit is wettelijk verplicht en wij werken volledig mee aan onderzoeken van politie en justitie.

Ons privacybeleid geldt alleen voor Supervoordeliger.nl. De sites waarnaar wij linken of je doorverwijzen hebben hun eigen regels op het gebied van privacy. We kunnen je dan ook geen garantie bieden voor de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

Ontvang altijd als eerste kortingen,
aanbiedingen en acties in je e-mailbox.